Agora

Kwaliteitsmanagementsysteem
voor een performant welzijnsbeleid

Wat is AGORA?

AGORA is een Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS)?

De begrippen kwaliteit, management en systeem zijn alle drie onderwerp van veel academische discussies. Een begrijpelijke definitie waar iedereen het over eens is, bestaat niet.

Een praktische omschrijving van een kwaliteitsmanagementsysteem is: een doelmatige (winstgevende, kostenefficiënte) manier van werken binnen een organisatie die er toe leidt dat de organisatie goede producten en diensten levert waar de klanten (lees scholen) tevreden over zijn. Het verbeteren/hertekenen van de organisatie, het identificeren en coherent stroomlijnen van de kritische processen, het kiezen van relevante, sprekende indicatoren gericht op analyse en het aangeven van verbeteropportuniteiten staan hierbij centraal. Dit is de essentie van kwaliteitsmanagement.

Kwaliteit gaat dus veel verder dan het achteraf controleren van het afgewerkte product of de geleverde dienst. Kwaliteitszorg helpt om in te spelen op de wensen van de klant en de processen te richten op het beter creëren van waarde voor de verschillende stakeholders: aandeelhouders (lees: schoolbestuur), klanten (lees: school), personeel en de totale maatschappij.

Investeren in kwaliteitszorg is investeren in de toekomst van uw school!

Verantwoording

Wat wil uw organisatie?

  •   Schoolorganisatie wil een KMS dat aansluit op de strategie van de schoolorganisatie.
  •   Schoolorganisatie wil geen uniform KMS, maar een KMS dat aansluit op de visie/eisen van de organisatie.
  • Schoolorganisatie wil de regie voeren.

Veiligheidsmanagement is een praktisch werkkader waarmee u uw welzijnsbeleid stuurt. Continu verbeteren maakt hier een essentieel onderdeel van uit. Een dergelijk systeem …

… is de beste manier om risico’s te verminderen en te beheersen

… bevordert de arbeidsveiligheid en de kwaliteit van de arbeid

… beperkt de kosten gerelateerd aan ongevallen

… verbetert de motivatie en de productiviteit van uw medewerkers

… wordt soms door uw klanten (scholen) geëist als voorwaarde voor levering van producten of diensten.

Conclusie kan alleen maar zijn dat wanneer men investeert in welzijn op het werk, ook het welzijn van de organisatie erop vooruit zal gaan.