Jaarverslag van de Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk – dienstjaar 2021

Jaarverslag van de Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk – dienstjaar 2021

Jaarverslag van de Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk – dienstjaar 2021

Elk jaar vraagt de dienst GIDRAS aan elke school het jaarverslag formulier A. Als u dit ingevuld hebt, kan u dit gewoon opladen via de gebruikelijke weg op Agora. (PROCEDURE 2405).

Het document kan u hieronder downloaden:

Hoe vul je dit formulier in:

1) Deze rubriek “algemene gegevens” omvat alle gegevens van de school (zie AGORA) ook zijn deze terug te vinden in het identificatiedocument.

2) Het totaal (volledig 2021) aantal gepresteerde arbeidsuren moet steeds ingevuld worden, (berekening uren blootstelling) gepresteerde uren per maand:

som van:
– uren leerkrachten (lestijdenpakket) + TA(C) +  directie + onderhoudspersoneel + leerlingen met beroepspraktijk en stages

– uren leerkrachten = aantal uren lestijdenpakket x 4 

– uren leerlingen = (aantal lln. x aantal uren beroepspraktijk en stages per week x 4) delen door 1750 (dan bekom je aantal fictief equivalent met leerkrachten)

Opgelet: januari, februari, april, juli, augustus, november en december zijn geen volledige maanden en moeten verrekend worden naar het juiste aantal weken.

3) Bij rubriek “inlichtingen over de arbeidsveiligheid” worden enkele maatregelen gevraagd. Werkgevers die minder dan 50 werknemers tewerkstellen moeten ten minste drie maatregelen opgeven. De initiatiefnemer kan de werkgever zijn, de hiërarchische lijn, het comité voor preventie en bescherming op het werk, de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk.

4) Bij rubriek “inlichtingen over de vorming”:

– initiatieven door de interne dienst voor de personeelsleden

– initiatieven voor opleiding van de interne dienst

Heb je nog meer informatie nodig, neem gerust contact met ons op of klik op volgende link:

https://werk.belgie.be/nl/jaarverslag-van-de-interne-dienst-voor-preventie-en-bescherming-op-het-werk-dienstjaar-2021beheerder

Geef een reactie