Welkom bij Agora Weveco

Dé beheersoftware voor preventieadviseurs in onderwijs. Actief gebruikt door meer dan 500 scholen en meer dan 50 coördinerende preventieadviseurs!

Turpis mollis

Inlichten Oekraïense vluchtelingen i.v.m. brandalarm

In tal van onze scholen zijn er Oekraïense vluchtelingen toegekomen. Deze leerlingen hebben traumatische ervaringen doorstaan waaronder het vaak aanhoren van het luchtalarm.

Met betrekking tot de evacuatieoefeningen kan het interessant zijn om de kwetsbare Oekraïense leerlingen op voorhand in te lichten. Maak hen duidelijk dat ze niet moeten schrikken en leg hen het doel van het alarm en de evacuatie uit. Leg vooral de nadruk op het feit dat dit een oefening is en er geen direct gevaar dreigt. Zorg dat er steeds begeleiding is in de buurt van deze kinderen tijdens de evacuatie. Doe ook aan nazorg.

Organisatie helpdesk AGORA-WeVeCo → APP-verantwoordelijken

Heb je vragen over werking, inhoud, kwaliteit, melden bugs, suggesties tot verbetering, … van een APP dan kan je contact opnemen met de APP-verantwoordelijken die je zal bijstaan.

Lijst App-verantwoordelijken:

UPDATE vanaf 07/03/2022: Coronabarometer basis- en secundair onderwijs

Code geel in het onderwijs

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image.png

Na bijna 2 moeilijke jaren kunnen de coronamaatregelen nu verregaand versoepeld worden. Nu het Overlegcomité heeft bepaald dat de brede samenleving klaar is voor die stap, schakelen ook de scholen, academies, centra en internaten vanaf maandag 7 maart naar code geel van de onderwijsbarometer. Minister Ben Weyts en alle onderwijspartners willen directies, leraren, personeelsleden en leerlingen van harte bedanken voor alle inspanningen en opofferingen sinds de start van de pandemie.

Wat betekent fase geel concreet op school?

Wat verandert er vanaf maandag 7 maart?

 • Leerlingen en personeelsleden van alle onderwijsniveaus moeten geen mondmasker meer dragen.
  Opgelet: mondmaskers zijn voor +12-jarigen wel nog verplicht op het openbaar vervoer. Op het collectief vervoer – zoals busvervoer naar het zwembad of een extra-muros activiteit en het leerlingenvervoer voor het buitengewoon onderwijs – is een mondmasker dragen aanbevolen. De ouders beslissen of hun kind een mondmasker draagt en voorzien er een in dat geval. 
 • Activiteiten buiten de schooluren zoals schoolfeesten, opendeurdagen, infoavonden … zijn toegelaten volgens de regels die gelden in de samenleving bij code geel.
 • Vergaderingen met personeelsleden, maar ook de schoolraad, leerlingenraad, ouderraad, bijscholingen en pedagogische studiedagen moet je niet langer digitaal organiseren. 
 • Telewerk is niet langer verplicht voor telewerkbare functies.
 • Vermengen van klasgroepen is toegestaan. Leerlingen moeten geen vaste plaats meer krijgen in het klaslokaal.
 • Niet-essentiële derden tijdens de schooluren zijn toegelaten.

Wat blijft ongewijzigd?

 • Extra-murosactiviteiten kunnen plaatsvinden volgens de regels in de samenleving. Hou voor (meerdaagse) uitstappen ook rekening met de reisregels.
 • Oudercontacten kunnen fysiek plaatsvinden.
 • Ventileer en verlucht maximaal op basis van CO2-metingen in elk klaslokaal, eet- en vergaderzaal en de lerarenkamer.
 • Organiseer wat je gemakkelijk buiten kan organiseren ook zo veel mogelijk buiten.
 • Probeer om zo veel mogelijk afstand te houden. Tracht drukte aan de schoolpoort te vermijden en wijs ook daar op het belang van afstand houden.
 • Pas basishand- en hoesthygiëne toe.
 • Wie ziek of besmet is, blijft thuis.
 • Het is altijd mogelijk dat de lokale risicoanalyse aanleiding geeft tot extra maatregelen in samenspraak met de preventieadviseur.
 • Contactonderwijs blijft de regel. In functie van de onderwijskwaliteit, kan je altijd afstandsonderwijs of hybride onderwijs organiseren.
Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image-2-506x1024.png
Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image-1.png

Klik op de bronnen voor meer informatie:

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus/coronavirus-2021-2022/coronamaatregelen-2021-2022/coronabarometer-basis-en-secundair-onderwijs

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/01/31/coronabarometer-onderwijs/