Welkom bij Agora Weveco

Dé beheersoftware voor preventieadviseurs in onderwijs. Actief gebruikt door meer dan 500 scholen en meer dan 50 coördinerende preventieadviseurs!

Laatste nieuws

Regels bubbelbezoek

pearlescent gemstone

Er zijn scholen die uitzonderlijk toch ouders toelaten voor een “bubbelbezoek” m.b.t. inschrijvingen.

Regels bubbelbezoek:

 • Voorzie genoeg leerkrachten voor de rondleidingen (max. drie bubbels per leerkracht per dag)
 • Max. drie personen per bubbelbezoek
 • Laat de mensen op voorhand reserveren + bijhouden wie wanneer komt en wie de rondleiding gedaan heeft = goed voor eventuele contact-tracing
 • Werk met tijdsloten (laat tien minuten tussen per bubbel)
 • Iedereen handen ontsmetten bij het betreden van de school
 • Stippel een route uit zodat bubbels elkaar niet kruisen
 • Deel zelf geen folders of promotiemateriaal uit. Verwijs hiervoor naar uw website of leg op het einde van de rondleiding aparte folders klaar. Laat eerst opnieuw de handen ontsmetten vooraleer de ouders een folder meenemen. De bedoeling is juist dat we de niet digitale ouders gaan uitnodigen waardoor je toch wel iets van info moet meegeven.
 • Plaats geen extra panelen met extra informatie waar je moet stilstaan maar vraag aan de bezoekers welke informatie ze willen horen (studierichtingen, pedagogisch concept, ondersteuning, …)
 • Geen hapjes of drankjes aanbieden
 • Zet alle deuren (van de lokalen die je gaat betreden) op voorhand open en laat deze open gedurende het bubbelmoment
 • Mondmaskers verplicht vanaf twaalf jaar
 • Beperk de rondleiding in tijd, enkel het essentiële laten zien
 • Zorg ervoor dat de bezoekers niets aanraken, wijs hun hierop bij aanvang van de rondleiding
 • Maak geen grootse reclame voor deze bubbelbezoeken. Ze moeten eerder een uitzondering blijven dan de regel.
 • Laat op voorhand ook duidelijk weten dat het bezoek alleen kan doorgaan wanneer het kan binnen de huidige coronamaatregelen. Bij een volledige Lock Down lukt het niet.

Jaarverslag van de Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk – dienstjaar 2020

Het model van jaarverslag 2020 van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk is hiernaast beschikbaar. Het moet niet meer worden verzonden naar de met het toezicht belaste ambtenaren van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk, maar moet enkel nog door de werkgever te hunner beschikking worden gehouden. 

Er bestaan drie formulieren voor het opmaken van het jaarverslag:

 • Het formulier A is bestemd voor een werkgever met een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk zonder afdelingen.
 • Het formulier B is bestemd voor een werkgever met een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk met afdelingen.
 • Het formulier C is bestemd voor een groep van werkgevers die gemeenschappelijk een dienst voor preventie en bescherming op het werk organiseren.

Een verklarende nota geeft een toelichting over de verschillende rubrieken van de versies A, B en C van het formulier. In de nota wordt er telkens duidelijk aangegeven voor welk formulier de toelichting bestemd is. Het is aangewezen die nota af te drukken om de formulieren correct te kunnen invullen.

U kan het formulier elektronisch invullen, door het best eerst te downloaden. Daarna kan u het formulier openen en invullen door op het betreffende invulveld te klikken of door in het formulier te navigeren met behulp van de TAB-toets.

Voor meer informatie over deze formulieren of om een exemplaar op papier te verkrijgen kan u zich wenden tot de regionale directie van het Toezicht op het Welzijn op het Werk die bevoegd is voor de werkgever of bij de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Ernest Blerotstraat 1 te 1070 Brussel.

De formulieren A, B en C en de verklarende nota zijn ook beschikbaar in een Franstalige versie: klik links bovenaan op FR.

Link: https://werk.belgie.be/nl/jaarverslag-van-de-interne-dienst-voor-preventie-en-bescherming-op-het-werk-dienstjaar-2020

De sociale inspectie bezoekt scholen met de checklist in bijlage. (COVID-19)

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is lmfdlfdsljmdsldgs.jpg

Maatregelen COVID-19: checklist (versie 10/12/2020)

Wat kan een inspecteur vragen tijdens een controle met betrekking tot de naleving van de preventiemaatregelen inzake COVID-19?

 • Werkgevers kunnen deze checklist gebruiken bij een auto-evaluatie (zelfevaluatie) van het naleven van de verschillende maatregelen in het kader van COVID-19 (preventiemaatregelen, register en PLF voor bouw, schoonmaak, land-en tuinbouw en vlees, verplichte sluiting horeca, verplichte sluiting andere sectoren, telewerk).
 • Na een eerste periode waarbij de sociale inspectiediensten een eerder preventief en coachend handhavingsbeleid hebben gevoerd t.a.v. de naleving van de Covid-19 maatregelen wordt het controlebeleid geheroriënteerd naar een meer repressief beleid, waarbij de sociaal inspecteur ook over zullen gaan tot het opstellen van een Pro Justitia bij vaststelling van zware inbreuken of manifeste onwil van de werkgever om de opgelegde verplichtingen inzake de COVID-19 maatregelen na te leven.

Download hieronder de checklist: