Welkom bij Agora Weveco

Dé beheersoftware voor preventieadviseurs in onderwijs. Actief gebruikt door meer dan 500 scholen en meer dan 50 coördinerende preventieadviseurs!

Laatste nieuws

CONTACT TRACING VOOR SCHOLEN

This DIY contact tracing app helps people exposed to COVID-19 remember who they met

Basis en secundair onderwijs

 • Contacttracing bij besmettingen van leerlingen én personeelsleden in het basis- en secundair onderwijs en de onderwijsinternaten gebeurt door de Centra voor leerlingenbegeleiding. Dat betekent dat een CLB zowel de hoog- als laagrisicocontacten van leerlingen als personeelsleden in kaart brengt.
 • De hoog- en laagrisicocontacten bij personeelsleden worden door de arbeidsarts gecontacteerd.
 • Het CLB laat de onderwijsinstelling weten welke personeelsleden een hoogrisico- of laagrisicocontact zijn. De betrokken onderwijsinstelling vult het online meldingsformulier contacttracing in via de website van de externe dienst (IDEWE) of via de klantenzone. De school vult de contactgegevens van de school, de indexpatiënt ( leerling of leerkracht) en de contacten in.
 • De externe dienst (IDEWE) medewerker- contacttracer, die het dossier behandelt,  zal telefonisch contact opnemen met de persoon  die vermeldt staat onder “gegevens klant” als “contactpersoon” om  de verdeling hoog- en laagrisicocontacten, gemaakt door CLB,  te overlopen.
  • De hoogrisicocontacten zullen telefonisch gecontacteerd worden door de externe dienst (IDEWE) -contacttracer en zullen nadien de nodige documenten zoals  quarantaineattest  en activatiecode voor PCR-test ontvangen.
  • De laagrisicocontacten ontvangen een mail met hygiënemaatregelen.
 • De CLB-arts en arbeidsarts contacteren elkaar voor overleg bij eventuele vragen of problemen.

Infomoment (bijscholing) periodieke verwarmingsaudit

Doelgroep: bouwadviseurs en CPA’s. Max. 6 bouwadviseurs/CPA’s en 4 van de organisatie (3 vertegenwoordigers firma’s en mezelf)

Datum & uur: (keuze uit 2 datums)

 • Donderdag 28 oktober 2021 – 10.30 u tot 16.00 uur

Locatie: Restaurant Cavalieri: https://www.kasteelcantecroy.be/restaurant.html

Lesgevers: Toelichting door de zaakvoerders van de firma’s DUAL, BONDEC en een energiedeskundige.

Agenda: (voorstel)

+  kostprijs

 • Uitgebreid verwarmingsaudit (wettelijk document + technisch dossier (voorstel aanpassingen + terugwintijd)
 • ESCO-verhaal → pro versus contra
 • ..

Kostprijs: 0

PS: De bedoeling is wel dat er per vzw 1 of 2 try-outs worden uitgevoerd (welke scholen bepaald de bouwadviseur/CPA). Mijn voorkeur gaat naar 2 audits = 2 firma’s. Later kan je beslissen met welke je een samenwerking uitbouwt. Men kan ook kiezen voor een derde firma. Maar tot heden zijn er nog niet veel auditeurs op de markt.

Waarom je eigen installateur, moet hiervoor gecertificeerd auditeur zijn, dit werk niet te laten uitvoeren? Verhaal: de kat niet bij de melk zetten 😉.  (opmerking van een van de bouwadviseurs)

Bij groot succes zullen er herhalingsmomenten worden georganiseerd.