Welkom bij Agora Weveco

Dé beheersoftware voor preventieadviseurs in onderwijs. Actief gebruikt door meer dan 500 scholen en meer dan 50 coördinerende preventieadviseurs!

Laatste nieuws

INFO FOD WASO – inspectie COVID-19 maatregelen (18/06/2021)

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image-4.png

Beste Preventie collega’s

Via Kath.Ond.Vla. kregen wij volgende berichtgeving binnen en dit is niet om jullie bang te maken, maar om goed voorbereid te zijn.

Ter info:

Vrijdagochtend (18/06) kreeg 1 van onze Katholieke scholen in Sint-Niklaas, Toezicht Welzijn op het Werk (TWW – arbeidsinspectie) over de vloer.

Concreet: inspectie in functie van de corona maatregelen, maar ook de vraag naar identificatiedocument, GPP, JAP en jaarverslag…. De controle is vlot en constructief verlopen. Een bezoek aan klassen, speelplaats en leraarskamer is ook uitgevoerd. Belangrijk om te weten dat bij inbreuken op de maatregelen er onmiddellijk beboet kan worden. Dit werd bevestigd in het bezoek deze morgen. 750 euro voor de WG en 250 euro per persoon. Dus in een leraarskamer waar de stoelen vlak naast elkaar staan is dit onmiddellijk 750 euro + 250 euro per leerkracht die geen afstand houdt/mondmasker draagt. Ventilatie/verluchting en mondmaskerplicht zijn belangrijke focuspunten. Telewerk is ook een belangrijk punt.

Let wel: ventilatoren in gebruik voor de warmte zijn verboden.

Finaal werd de vraag naar de organisatie van de einde-schooljaar activiteiten gesteld: digitaal/fysiek: deliberaties, proclamaties, bbq’s,…. Hiervoor werd de RA met correcte argumentatie gevraagd. Zie voorbeeld “RIE proclamatie & Co” in bijlage, gekregen van een collega in het provinciaal onderwijs van Antwerpen, Bert Segers. Fysiek wordt nog steeds als een uitzondering beschouwd. Gelieve deze info ook door te geven aan de werkgever en hiërarchische lijn dus schoolbestuur & directie van de school.

Download:

Werkpostfiche stagiairs 2021 – 2022

Wat is een werkpostfiche?

Een werkpostfiche is een samenvatting van maatregelen die moeten genomen worden ter bescherming van mogelijke risico’s verbonden aan de werkpost. De werkpostfiche is verplicht (Codex Boek X.- Werkorganisatie en bijzondere werknemerscategorieën – Titel 3.– Jongeren op het werk) voor alle jobs waar gezondheidsrisico’s aan verbonden zijn. Als dat niet het geval is, is de werkpostfiche een nuttig hulpmiddel om je beter voor te bereiden op de taken die je gaat uitvoeren.
De “werkpostfiche stagiairs” is een document met specifieke informatie voor de job die de stagiair uitoefent.
Onder andere:
• Een nauwkeurige beschrijving van de werkpost;
• De werkkledij die gedragen moet worden;
• De persoonlijke beschermingsmiddelen die gedragen moeten worden;
• De gezondheidsrisico’s van die werkpost (bv. lawaai, chemische stoffen, ergonomie,…)
• of een voorafgaande gezondheidstoezicht nodig is.

De werkpostfiche is opgesteld door de werkgever en helpt om deze belangrijke informatie te communiceren aan stagiair.

Een volledige en gedetailleerde werkpostfiche is een teken dat de werkgever aandacht besteedt aan de veiligheid op de werkplek.

Wanneer het werk bepaalde gezondheidsrisico’s brengt, is een voorafgaande gezondheidstoezicht nodig. In dit geval is de werkpostfiche zelfs wettelijk verplicht.

Download hieronder de werkpostfiche: