Bestuur


AGORA maakt een doorstart in een nieuwe vzw zijnde “VZW AGORA – WeVeCo”.

De vzw wordt geleid door de stuurgroep onder leiding van Kurt Vervoort (voorzitter) en wordt ondersteund door Luc Meynckens, Dennis Berens, Alain Naets, Lin Van de Cruys, Diederik Van Damme, Benjamin De Meutter en Jan Van Ocken.