Hoe gebeuren besmettingen op het werk

Hoe gebeuren besmettingen op het werk

Coronavirus


Wanneer we het masker afzetten om te eten, te drinken of voor een sigaret, is het belangrijk dat we dat op een veilige afstand doen van 1,5 meter van onze collega’s. Vaak zien we dat mensen elkaar besmetten op het werk tijdens de pauze of de lunch. Mensen willen even ontsnappen aan het masker bij een koffie of een sigaret, slaan een praatje en besmetten elkaar. Een maskerpauze neem je daarom beter alleen in plaats van met twee, en doe het best buiten. Indien er toch gezelschap is, hou dan zeker 1,5 meter afstand.

Zet uw masker niet af wanneer u begint te praten, ook niet wanneer u telefoneert in een lokaal waar ook andere collega’s aanwezig zijn. Want het is dan dat we de meeste druppels uitstoten, en het is dus ook net dan dat het masker zijn grootste nut bewijst.

Masker op kantoor Het nieuwe RAG-advies raadt nu ook aan om een mondmasker op kantoor te dragen of in een gesloten ruimte die we delen met mensen van buiten ons eigen huishouden, ook als de afstand groter dan 1,5 meter is. Dit in het bijzonder wanneer we lange tijd verblijven in die ruimtes, wanneer daar veel gepraat wordt en wanneer de verluchting ontoereikend is of niet kan gecontroleerd worden.

Binnen het gebouw

  • Moeten de medewerkers een mondmasker dragen totdat zij op veilige afstand aan hun bureau plaatsnemen, als deze bureaus op voldoende afstand van elkaar staan of er een plexiglas tussen geplaatst werd en als er voldoende ventilatie is voorzien. Anders kan het nodig zijn het mondmasker steeds te dragen.

Het is vooral de combinatie van verschillende aspecten:

  • verschillende personen in een zelfde ruimte;
  • met onvoldoende verluchting;
  • en waar veel gebabbeld wordt.
beheerder

Geef een reactie