Samenvatting van veel gestelde vragen aan de preventiedienst. (03/09/2020)

Samenvatting van veel gestelde vragen aan de preventiedienst. (03/09/2020)

Op de volgende links vind je een overzicht van de veelgestelde vragen en antwoorden over de coronamaatregelen. De pagina’s krijgen regelmatig een update en worden beheerd door het ministerie van onderwijs en Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Hieronder volgt een opsomming van aan ons veelgestelde vragen: (versie 03/09/2020)

1. BAO: Mogen brooddozen / koekendozen van 1 klas verzameld worden in één verzamelbak om naar de refter te brengen?

Code geel = normale werking.

Code oranje  = eten in de klas.

2. BAO: Vele toiletten op onze school hebben geen deksel? 

Op de eerste plaats een volwassen voorzien in het toilet gebouw.

Men kan gebruik maken van een houten plank om spatten te vermijden of een volwassen voorzien voor de toiletten door te spoelen: hierbij draagt men een mondmasker en  transparant gezichtsmasker en vergeet ook niet de plastieken handschoenen.

3. BAO: Wij gaan zwemmen met 1ste leerjaar in het buitenland (bv Nederland). 

Mag doorgaan bij code geel/oranje + veiligheidsregels van het zwembad en land. Het kan zijn bij terugkomst de quarantaine regels van tel zijn.

4. BAO: “Zingen” wordt afgeraden in de kerk bij communievieringen?

Geen probleem in de klas.

5. BAO: Hulp van ouders bij niveaulezen / knutselen / zoektocht in kleine groepen doorheen het dorp?

Worden die ouders aanzien als essentiële derden?  ja – opgelet niet voor alle activiteiten.
Welk verschil hier in code geel en oranje? code geel = normale werking, vanaf code oranje kunnen leesouders essentiële bezoekers zijn. Dan moet je veiligheidsmaatregelen nemen: bv mondmasker dragen, … .

Essentiële derden: zie link ministerie van onderwijs….

6. BAO: Mag speelmateriaal gebruikt worden?

Ja, altijd handhygiëne enkel bij code rood geldt de specifieke hygiëne maatregel (ontsmetten).

7. BAO: Mogen de kinderen in groepjes werken? Wat met het materiaal?

Ja, enkel bij code geel en oranje, let op de handhygiëne.

8. BAO: Wat gebeurt er met de traktaties?

Het moet natuurlijk wel veilig blijven. Zorg daarom vooral voor de nodige handhygiëne. Laat de leerlingen voor de traktatie grondig de handen wassen met water en zeep of met handgel. In geval van cake of taart, kan de leerkracht – ook na het reinigen van de handen – het gebak aansnijden, over de bordjes verdelen en uitdelen in de klas.

9. SEC/BAO: Moet je een RA maken voor elke extra-murosactiviteit?

Voor de uitstappen die onze kinderen dit jaar doen, dienen we voor elke uitstap en dit vooraf een risico-analyse te doen.

Om onze  werkdruk  als preventieadviseur onder controle de houden is de risicoanalyse een opsomming van de veiligheidsmaatregelen die gelden in de samenleving dit zowel voor personeel als leerlingen.

Dit is afhankelijk van de fase en onderwijsniveau.

 • Basisonderwijs

Fase geel: extra-murosactiviteiten kunnen doorgaan. Personeel en leerlingen leven wel de veiligheidsmaatregelen die gelden voor de samenleving na.

Fase oranje: extra-murosactiviteiten worden opgeschort. Uitzondering hierop zijn zwemlessen. Personeel en leerlingen leven wel de veiligheidsmaatregelen die gelden voor de samenleving na.

Fase rood: extra-murosactiviteiten worden opgeschort.

 • Secundair onderwijs

Fase geel en oranje: extra-murosactiviteiten worden opgeschort. Uitzondering hierop zijn observatieactiviteiten en praktijklessen op verplaatsing in functie van de opleiding en de zwemlessen. Personeel en leerlingen leven wel de veiligheidsmaatregelen die gelden voor de samenleving na.

Fase rood: extra-murosactiviteiten worden opgeschort.

10. BAO: Bij ziekte van de leerkracht mag de klas dan verdeeld worden?

Ja, bij code oranje en rood eten leerlingen wel in de klas en zijn de extra-murosactiviteiten opgeschort. Zwemlessen blijven doorgaan omdat zij horen bij de eindtermen.

11. BAO: Wat doe je als een leerling of personeelslid positie testte?

Wat doe je als school?

 • Bespreek met het CLB of de arbeidsarts welke maatregelen en communicatie er nodig zijn naar leerlingen en personeel.
 • Ga discreet om met de informatie die je verneemt.
 • Bekijk of de lessen veilig kunnen doorgaan bij afwezigheden van personeelsleden door quarantaine, isolatie of ziekte.
 • Een leerling of personeelslid moet in isolatie
 • Als een leerling of personeelslid positief testte, moeten ze in isolatie. Dit is voor een periode van minstens 7 dagen.
 • Je krijgt een attest om de afwezigheid te wettigen.

12. SEC/BAO: Wat zijn essentiële bijeenkomsten?

Als een activiteit of overleg essentieel is, kan het doorgaan op school. De veiligheidsmaatregelen die gelden voor de volledige samenleving moeten wel altijd nageleefd worden.

Voorbeelden van essentiële bijeenkomsten:

 • Pedagogische studiedagen
  • Personeelsvergaderingen
  • Vakgroepwerking
  • Deliberaties
  • Proclamaties
  • Bevoegde onderhandelingscomités
  • Participatieraden
  • Gesprekken met ouders waarvoor telefonische of digitale communicatie niet wenselijk of niet mogelijk is (bv. omwille van complexiteit of gevoeligheid van het onderwerp,  taalproblematiek)

De voorbeelden zijn niet-limitatief en kunnen door een school uitgebreid worden na risicoanalyse.

13. SEC/BAO: Wat zijn essentiële derden?

Essentiële derden zijn externe medewerkers die essentieel zijn voor een goede werking van de school. Essentiële derden krijgen in elke fase toegang tot de school voor de taken die ze moeten uitvoeren en niet eenvoudig op afstand kunnen. 

Essentiële derden leven alle veiligheidsmaatregelen na die gelden voor de volledige samenleving.

 • Voorbeelden van essentiële derden zijn:
  • CLB
  • Ondersteuners
  • De pedagogische begeleiding 
  • Nascholers
  • De leraren in opleiding 
  • Vrijwilligers (leesouders)
  • Verpleegkundigen
  • GIP/jury
  • Begeleiding NAFT/zorgboeren
  • Externe praktijkleerkrachten/voordrachthouders
  • Externe diensten voor preventie en bescherming op het werk
  • Onderhoudsfirma’s 
  • Kunstkuur
  • Onderwijsinspectie
  • Persoonlijk assistenten (PAB) 
  • Therapeuten 
  • Personeel van een MFC of revalidatiecentrum 
  • Mobiele begeleiders en GIO-begeleiders 
  • Tolken voor doven en slechthorenden

De voorbeelden zijn niet-limitatief en kunnen door een school uitgebreid worden na risicoanalyse.

14. SEC/BAO: Gaan stages door?

De stages gaan door als de veiligheidsmaatregelen gerespecteerd kunnen worden die van toepassing zijn op de werkplekken.

15. SEC: Mogen de douches gebruikt worden?

Douches mogen gebruikt worden, zie onderstaande informatie.

Gebruik van kleedkamers? Zie protocol Sport Vlaanderen: “kleedkamers en douches zijn toegankelijk, maar we raden sterk aan om ze gesloten te houden als ze niet per se nodig zijn.” Je vermijdt best dat jongeren te lang in een kleine ruimte samen zitten. Geef je leerlingen daarom een minimum aan omkleedtijd. De kleedkamers moeten bij de wissel tussen verschillende klasgroepen steeds gereinigd en verlucht worden.

Bijkomende maatregelen:

Laat hen eigen wasgerief meebrengen (washand, handdoeken, zeep, …) en dit dagelijks terug mee naar huis te nemen om te wassen op minimum 60°C.

Laat niet toe dat gebruikte washandjes en handdoeken in de publieke ruimtes worden gedroogd.

16. Moet elke school of schoolbestuur zelf voor mondmaskers en dergelijke zorgen? Of mogen we dit aan de kinderen vragen?

Je voorziet zelf de nodige mondmaskers voor je personeelsleden. Wij verwachten dat het merendeel van de leerlingen secundair onderwijs zelf zal zorgen voor mondmaskers. Zij zullen die immers ook nodig hebben om bijvoorbeeld het openbaar vervoer te nemen. Toch raden wij aan om ook daar een zekere reserve aan te leggen voor die leerlingen die geen mondmaskers hebben.

Betreft personeelsleden: de werkgever stelt een aantal mondmasker per personeelslid ter beschikking naargelang de duurzaamheid.

beheerder

Geef een reactie