Audittools in AGORA → monitoring tool. 

Audittools in AGORA → monitoring tool. 

Hoe kan je prioriteiten stellen in het doolhof van de wet welzijn?

De APP-WeVeCo bestaat uit meer dan 360 procedures die voortvloeien uit de welzijnsdomeinen. Al deze procedures worden onderbouwd met concrete documenten, formulieren, registratie en werkinstructies.

De audits hebben de bedoeling om de verschillende processen die voortvloeien uit het welzijnsbeleid te controleren.

Welke audits zijn er nu:

Eerste audit: Uit te voeren door de centrale of coördinerende preventieadviseur i.s.m. met de lokale preventieadviseur. DOC 0002-07 aanvinklijst procedures (december 2020)

  • Audit: aanvinklijst → geeft een overzicht van alle bestaande procedures.
    • Door in de APP-WeVeCo procedures aan te vinken, kan men aantonen of er een beleid, een procedure, een opvolging van toepassing is. (zie opvolgingskleuren (rood, groen, oranje, blauw, paars)

Tweede audit:

  • Audit: schoolinspectie → met de APP-inspectie kan je de denkwijze van het inspectieteam afleiden. Is er enkel een welzijnsbeleid op papier of is dit geïmplementeerd in alle lagen van de organisatie?Voorbeeld audit schoolinspectie verbeterplan 2020
    • De APP auditeert automatisch de 7 processen die de schoolinspectie vraagt en geeft eveneens automatisch de gevraagde documenten in volgorde erbij (GGP, JAP, …)
  • Als ondersteuning is er de audit schoolinspectie gemaakt, zie bijlage “voorbeeld schoolinspectie verbeterplan”. (Ter info: Mijn dienst GIDRAS heeft voor al onze scholen deze audit gemaakt zodat onze lokale preventieadviseurs hun prioritaire werk kenden)
  • Afdrukmogelijkheden: spiderdiagrammen geven de stand van zaken weer van de geïmplementeerde procedures, taartdiagrammen (niveau implementatie procedures), opvolging procedures en processen, … .
  • … .

Derde tot negende audit:

beheerder

Geef een reactie