Aanbevolen opgeleide hulpverleners (bedrijfsgeneeskundige hulp, nijverheidshelper)

Aanbevolen opgeleide hulpverleners (bedrijfsgeneeskundige hulp, nijverheidshelper)

Om te bepalen hoeveel personen met de hulpverlening belast worden, en welke kwalificatie zij moeten hebben, houdt het schoolbestuur (of gemandateerde (directeur)) rekening met drie factoren: het totaal aantal personeelsleden, de karakteristieken van de school (de aard van de activiteiten, de aanwezige risico’s) en de resultaten van de risicoanalyse.

Voorbeeld basisonderwijs:

  • Een school moet een permanente EHBO-dienstverlening organiseren. Daarom is het aangeraden om minstens 3 personen geattesteerd te hebben en dit per school/campus.
  • De grootte van de school en de complexiteit bepalen het aantal verzorgingsposten en dus het aantal opgeleide personen.
  • Het is wenslijk dat een opgeleide hulpverlener meegaat op zee- en/of bosklassen, daguitstappen, … (extra murosactiviteiten).
  • … .

Extra Info:

https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/Website_Katholiek_Onderwijs_Vlaanderen/Dienst_Lerenden/Website_publiek/Zorgbeleid/Secundair%20onderwijs/MLER_049_2017_09_07_Eerste%20hulp%20op%20school.pdf

beheerder

Geef een reactie