Aanpassing wetgeving airco-energiekeuring (AIRCO ENERGIEAUDIT)

Aanpassing wetgeving airco-energiekeuring (AIRCO ENERGIEAUDIT)

(PRO 2735-02 en PRO 2735-03)

Bestaande airco’s met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW moeten om de 5 jaar een airco-energiekeuring ondergaan. Voor 7 maart 2021 was de keuringsfrequentie afhankelijk van het nominaal koelvermogen. Ook voor de airconditioningsystemen die onder de oude keuringsfrequentie om de 3 of 2 jaar gekeurd moesten worden, geldt de keuringsfrequentie van 5 jaar.

Wetgeving en nuttige links

Airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW, die gebruikt worden voor comfortkoeling, moeten regelmatig energetisch gekeurd worden door een erkende airco-energiedeskundige. Zo zijn de airco’s optimaal afgesteld voor een zo minimaal mogelijk energieverbruik, rekening houdende met de koelingsbehoeften van het gebouw. Op deze wijze zorgt het Vlaamse Gewest voor de gedeeltelijke omzetting van de richtlijn 2010/31/EU betreffende de energieprestatie van gebouwen (EPBD).

Airco-energiekeuring

Definitie airconditioningsysteem

Een combinatie van de bestanddelen die nodig zijn voor een vorm van inpandige luchtbehandeling waardoor de temperatuur wordt geregeld of kan worden verlaagd. Een reversibele warmtepomp wordt beschouwd als een airconditioningsysteem. 

Berekening nominaal koelvermogen

Als het airconditioningsysteem op gebouwniveau bestaat uit een aantal individuele installaties, worden de vermogens van de verschillende individuele installaties steeds opgeteld om het nominaal koelvermogen te bepalen.

Frequentie

Nieuwe airco’s met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW moeten binnen 12 maanden na de eerste inbedrijfstelling een eerste keer gekeurd worden.

Bestaande airco’s met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW moeten om de 5 jaar een airco-energiekeuring ondergaan. Voor 7 maart 2021 was de keuringsfrequentie afhankelijk van het nominaal koelvermogen. Ook voor de airconditioningsystemen die onder de oude keuringsfrequentie om de 3 of 2 jaar gekeurd moesten worden, geldt de keuringsfrequentie van 5 jaar.

Vrijstelling voor niet-residentiële gebouwen die uitgerust zijn met bepaalde gebouwautomatisering- en controlesystemen


Niet-residentiële gebouwen met een of meerdere airconditioningsystemen of gecombineerde airconditioningsystemen- en ventilatiesystemen met een nominaal vermogen van meer dan 290 kW moeten uiterlijk op 31 december 2025 uitgerust zijn met gebouwautomatisering- en controlesystemen.  

Het gebouwautomatisering- en controlesysteem moet voldoen aan volgende eisen:  

  • Het energieverbruik permanent controleren, bijhouden, analyseren en de bijsturing ervan mogelijk maken.
  • De energie-efficiëntie van het gebouw toetsen, rendementsverliezen van technische bouwsystemen opsporen, en de persoon die verantwoordelijk is voor het beheer van de voorzieningen of de technische installaties, informeren over de mogelijkheden om de energie-efficiëntie te verbeteren.
  • Communicatie met verbonden technische bouwsystemen en andere apparaten in het gebouw mogelijk maken, en interoperabel zijn met technische bouwsystemen van verschillende soorten eigendomstechnologieën, toestellen en fabrikanten. 

Gebouwen die met zo’n systeem zijn uitgerust, worden vrijgesteld van de airco-energiekeuring. Deze verplichting volgt uit het Energiedecreet.

beheerder

Geef een reactie