Aanpassingen procedures keuken aan de nieuwe Codex

Aanpassingen procedures keuken aan de nieuwe Codex

De procedures, documenten en formulieren i.v.m. Keuken: “refter, warme refter, didactische keuken, zelfbediening, restaurant” zijn aangepast aan de nieuwe CODEX. (versie van 1 juli 2019)

Jaarlijks auditeert de preventieadviseur i.s.m. de verantwoordelijke (directeur, …) van de school volgens. De preventieadviseur controleert i.s.w. met de verantwoordelijke of alle procedures, documenten en formulieren volgens afspraak geïmplementeerd zijn in de werking van de school.

Hiervoor gebruiken wij het formulier FRM  2533-01: Audit: Stoffen en producten die allergieën of intoleranties veroorzaken.

Met de APP-dossierbeheerder – keuken kunnen de preventieadviseurs en verantwoordelijke de procedures en documenten beheren en een overzicht bekomen van welke procedures er al of niet in orde of ze al of niet geactiveerd zijn.

De volgende procedures zijn aangepast:

PRO 25333, PRO 2244, PRO 2245, PRO 2240, PRO 2247, PRO 2241, PRO 2212, PRO 2539, PRO 22540, PRO 2741, PRO 2543, PRO 2544, PRO 2550, PRO 2529, PRO 2530, PRO 2617, PRO 2606, PRO 2516, PRO 2545, PRO 2301, PRO 2112.

beheerder

Geef een reactie