Aanpassingen procedures psychosociale aan de nieuwe Codex

Aanpassingen procedures psychosociale aan de nieuwe Codex

De procedures, documenten en formulieren i.v.m. psychosociale zijn aangepast aan de nieuwe CODEX. (versie van 1 juli 2019)

Jaarlijks auditeert de preventieadviseur i.s.m. de vertrouwenspersoon de implementatie psychosociale volgens de Codex: boek I, titel 3.- preventie van psychosociale risico’s op het werk. De preventieadviseur controleert i.s.w. met de vertrouwenspersoon of alle procedures, documenten en formulieren volgens afspraak geïmplementeerd zijn in de werking van de school.

Hiervoor gebruiken wij het formulier FRM  2523-01: Audit in het kader van geweld, pesterijen en OSGW.

Met de APP-dossierbeheerder – Psychosociale kunnen de preventieadviseurs en vertrouwenspersonen de procedures en documenten beheren en een overzicht bekomen van welke procedures er al of niet in orde of ze al of niet geactiveerd zijn.

De volgende procedures zijn aangepast:
2109, 2120, 2224, 2225, 2402, 2403, 2411, 2412, 2504, 2506, 2513, 2525, 2608, 2609.

beheerder

Geef een reactie