Aanpassingen procedures werken op hoogte – valgevaar aan de nieuwe Codex

Aanpassingen procedures werken op hoogte – valgevaar aan de nieuwe Codex

De procedures, documenten en formulieren i.v.m. Werken op hoogte zijn aangepast aan de nieuwe CODEX. (versie van 1 juli 2019)

Jaarlijks auditeert de preventieadviseur i.s.m. de verantwoordelijke (directeur) van de school volgens de Codex IV.5 – Codex: boek IV, titel 5.- arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte – valgevaar. De preventieadviseur controleert i.s.w. met de verantwoordelijke of alle procedures, documenten en formulieren volgens afspraak geïmplementeerd zijn in de werking van de school.

Hiervoor gebruiken wij het formulier FRM  2532-01: Audit werken op hoogte.

Met de APP-dossierbeheerder – werken op hoogte – valgevaar kunnen de preventieadviseurs en verantwoordelijke de procedures en documenten beheren en een overzicht bekomen van welke procedures er al of niet in orde of ze al of niet geactiveerd zijn.

De volgende procedures zijn aangepast:
PRO 2532, PRO 2219, PRO 2220, PRO 2231, PRO 2222, PRO 2246, PRO 2237, PRO 2223, PRO 2701-01, PRO 2731-02, PRO 2719-01, PRO 2719-02, PRO 2409, PRO 2516, PRO 2545, PRO 2547, PRO 2108

beheerder

Geef een reactie