Beheer: Chemische agentia (PMGE (GSP, PAGE)

Beheer: Chemische agentia (PMGE (GSP, PAGE)

In het proces 8 “Producten met gevaarlijke eigenschappen” geeft de schoolinspectie extra aandacht aan de opslag en de inventarisatie van de chemische agentia en aan de opvolging van SDS-fiches en WIK’s van de school.

De risicoanalyse (RA) geeft hierop een antwoord. De RA is een start hoe de lokale preventieadviseur de inventaris van de producten met gevaarlijke eigenschappen kan beheren in de toekomst.

PS: In de bibliotheek “WIK” vind je meer dan 150 SDS en WIK’s terug (schoonmaakproducten en onderhoudsproducten)

Bijlage RA chemische agentia:  

beheerder

Geef een reactie