Beheer veiligheidsinstructiekaarten (VIK’s). (Jaarlijkse opvolging VIK’s)

Beheer veiligheidsinstructiekaarten (VIK’s). (Jaarlijkse opvolging VIK’s)

Informatie, opleiding en vorming van werknemers en medewerkers is in elke organisatie belangrijk. Ook de werkgever moet hieraan denken. Zo moeten werknemers alle nodige informatie krijgen over de risico’s en de preventiemaatregelen die van toepassing zijn op het werk dat ze uitvoeren. Dat geldt ook voor de informatie die ze nodig hebben voor de bescherming van hun veiligheid en gezondheid. De werkgever is ervoor verantwoordelijk dat dit gebeurt. Volgens de Codex – boek IV, titel 2.- bepalingen van toepassing op alle arbeidsmiddelen, moeten er voor elke installatie, machine en alle gemechaniseerde werktuigen schriftelijke instructies bestaan. De veiligheidsinstructiekaarten moeten een weerspiegeling zijn van de risicoanalyse uitgevoerd bij het gebruik van de machine. Je kunt hierbij uitgaan van een onderzoek van een handleiding of gebruiksaanwijzing met toetsing op de werkpost zelf. De instructiekaarten vermelden de voornaamste risico’s en preventiemaatregelen om die risico’s uit te schakelen. De werkgever stelt een geschikte persoon aan voor het opmaken van deze schriftelijke instructies. De ervaring leert dat dit best gebeurt in overleg met leerkrachten en / of onderhoudsverantwoordelijke. Daarnaast moeten, die normaal met de installatie of machine werken, betrokken worden.

Van elke alle werkplaats wordt een lijst opgesteld van alle machines (arbeidsmiddelen) zodat men een duidelijk overzicht krijgt welke veiligheidsinstructiekaarten moeten aanwezig zijn. Alle veiligheidsinstructiekaarten moeten worden toegelicht aan de gebruikers.

Stappenplan

Stap1:

  • Download in de APP-arbeidsmiddel en druk de overzichtslijsten van de arbeidsmiddelen per lokaal af.

Stap2:

  • Controleer of alle VIK’s aanwezig zijn in desbetreffend lokaal, werkplaats, … .
  • Zo niet,  druk deze af en overhandig deze aan de lokaalverantwoordelijke en/of hang deze op aan het arbeidsmiddel en/of vul de kaft aan in het lokaal met de nieuwe of ontbrekende VIK(‘s), … .

Stap 3:

  • Laad alle overzichtslijsten per lokaal op in de procedure PRO 2553 Opvolging, beheer VIK’s (jaarlijks)


beheerder

Geef een reactie