Congres preventieadviseurs geannuleerd

Congres preventieadviseurs geannuleerd

Nu de praktische organisatie van ons in oktober gepland congres INSPECTIE 2.0 – BVH – AGORA 2020 ongeveer afgerond is, komt COVID-19 opnieuw roet in het eten strooien. Na lang onderling overleg hebben we, tot ons aller spijt, beslist om het congres niet nu, maar op een later, veiliger moment te laten doorgaan. Van veiligheidsadviseurs kan en moet verwacht worden dat zij het goede voorbeeld geven… Uitstel (geen afstel!) leek ons dan ook aangewezen, omdat we een 100% veilige omgeving willen garanderen voor zowel de deelnemers als de sprekers.

We verontschuldigen ons uiteraard voor de mogelijke overlast die deze keuze kan impliceren en we danken u alvast voor uw begrip.

We volgen de verdere evolutie nauwkeurig op en brengen u, zodra mogelijk, op de hoogte van nieuwe datum en verdere details van het congres.

Tot binnenkort

Secretaris,

Lin Van de Cruys

beheerder

Geef een reactie