Hoe bereid je school zich voor op “COVID 19 code geel“ voor het schooljaar 2020-2021?

Hoe bereid je school zich voor op “COVID 19 code geel“ voor het schooljaar 2020-2021?

Hou het volgende in gedachte: de preventieadviseur geeft een advies en het schoolbestuur neemt de beslissing.

Met een plan met maatregelen per pandemieniveau kan je school zich voorbereiden op verschillende scenario’s en zich organiseren. Het plan biedt een overzicht voor de onderwijsinstellingen van alle onderwijsniveaus. Het beleidsdomein Onderwijs en Vorming stelde dat plan op, in overleg met de GEES-werkgroep, de sociale partners en de onderwijsministers van de verschillende gemeenschappen.

Het plan wil in elk scenario het recht op leren maximaal garanderen, zonder de veiligheid van de leerlingen en het onderwijspersoneel uit het oog te verliezen.

Er zijn 4 mogelijke pandemieniveausLees het plan met de verschillende pandemiescenario’s.

 • Nul (niveau groen): Code groen is de situatie van vóór de uitbraak van de coronapandemie.
 • Laag (niveau geel): betekent dat er een laag risico is op besmetting, dus dat contacten moeten worden beperkt, zij het onder bepaalde veiligheidsvoorwaarden.
 • Matig (niveau oranje): wijst op een matig risico met systematische besmettingen. In deze situatie blijven kleuter- en lagere scholen min of meer op dezelfde manier werken. Wel zullen kinderen in hun eigen klas moeten eten en worden de activiteiten buiten de school opgeschort, secundaire scholen  … .
 • Hoog (niveau rood): betekent dat er een wijde verspreiding is van het virus en dat contacten moeten worden vermeden. Toch verandert dat niet zo veel in het onderwijs, zo blijkt. Lees: de kleuter- en lagere scholen blijven ook hier gewoon draaien volgens (grotendeels) dezelfde normen als die van code oranje. Dat is ook op de secundaire scholen zo, ….

De Veiligheidsraad bepaalt welk niveau op elk moment van toepassing is. Op 1 september 2020 wordt er gestart op niveau geel, onder voorbehoud van de evolutie van de besmettingen.

Hoe nu te werk gaan. (voorbeeld fase geel)

Maak een werkgroep COVID 19 die het draaiboek (RA van de school) gaan opstellen

Lees eerst aandachtig volgende documenten = stappenplan:

 • Stap1: bijlage 1: RIE (Risico inventarisatie evaluatie) COVID 19: leidraad-RA-COVID (reeds ingevuld door de werkgroep COVID 19 – preventiedienst. Dit document hoef je niet meer te bewerken)
 • Stap 2: Bijlage 3: Bao – Toelichting pandemieniveaus (scenario’s)  en/of Bijlage 4: So – Toelichting pandemieniveaus (scenario’s)
 • Stap 3: Bijlage 3.1: Bao – Leeswijzer bij pandemiescenario veiligheidsdraaiboek fase geel en/of Bijlage 4.1: SO – Leeswijzer bij pandemiescenario veiligheidsdraaiboek fase geel
 • Stap 4: schrijf en bespreek het draaiboek – scenario van de school aan de hand van bovenstaande documenten
 • Stap 5: overloop aan de hand van bijlage 2 het draaiboek van de school) Bijlage 2:  Checklist voor het opstellen/controleren van het draaiboek bij de organisatie van de school.

De RA COVID 19 van de school bestaat uit drie documenten:

 • Bijlage 1: RIE (Risico inventarisatie evaluatie) COVID 19: leidraad-RA-COVID
 • Ingevulde bijlage 2:  Checklist voor het opstellen/controleren van het draaiboek bij de organisatie van de school.
 • Draaiboek van de school

Gelieve alle documenten op te laden, on de procedure 2129: COVID 19

Indien je vragen hebt, of twijfelt, raadpleeg de officiële site van het ministerie en vergeet niet de meest gestelde vragen even in te kijken.

Heb je vragen bel me gerust op het nummer 0486 21 08 71.

Documentenstroom:

Bijlage 1: Bijlage 1 RIE COVID19 algemeen 24 08 2020

Bijlage 2.1: Bijlage 2.1 Controlijst draaiboek scenario Bao versie 24 08 2020

Bijlage 2.2: Bijlage 2.2 Controlelijst draaiboek SO 24 08 2020

Bijlage 3: Bijlage 3 Pandemiescenario 18-08-Basis

Bijlage 3.1: Bijlage 3.1 Bao fase geel

Bijlage 3.2: Bijlage 3.2 Bao fase oranje

Bijlage 3.3: Bijlage 3.3 Bao fase rood

Bijlage 4: Bijlage 4 Pandemiescenario 18-08-Secundair

Bijlage 4.1:Bijlage 4.1 So fase geel

Bijlage 4.2: Bijlage 4.2 So fase oranje

Bijlage 4.3: Bijlage 4.3 So fase rood

beheerder

Geef een reactie