HOE TE WERK GAAN MET DE RIE (RISICO-INVENTARISATIE & EVALUATIE) COVID 19? (28/04/2020)

HOE TE WERK GAAN MET DE RIE (RISICO-INVENTARISATIE & EVALUATIE) COVID 19? (28/04/2020)

logo

Hoe te werk gaan met de RIE (risico-inventarisatie & evaluatie) Covid 19-2?

 Plan van aanpak van RIE naar RA (risicoanalyse).

De directie (directeur) samen met de LPA (lokale preventieadviseur) en eventuele collega(’s) realiseren onderstaande stappenplan.

Stap 1: bepaling aantal leerlingen en klassengroepen die de school huisvesten?

                –  Opmaak lijst klaslokalen die minimum 48 m² hebben. 4 m²/lln en 8 m² voor de lkr. Zijn de klassen kleiner als 48 m² dan zal het aantal lln dalen in verhouding met aantal m² van het lokaal.

                 Lijst lokaalnummers + aantal lln: ….

                – Aantal leerlingen:

                 6 jaar: ….

                 1ste jaar ( eerste leerjaar) = …

                 2de jaar (tweede leerjaar) = ….

 • Aantal klassengroep: (4 m²/lln + 8 m²voor de lkr)     
         6 jaar: ….
         1ste jaar ( eerste leerjaar) = …
         2de jaar (tweede leerjaar) = …
         Bepaling welke leerkracht waar les geeft.
  Als de school te weinig leslokalen heeft moet men ingrijpen door eerst het tweede jaar te schrappen (niet in te richten), heeft men nog te weinig leslokalen dan het eerste jaar.

Stap 2: Voor elke school en vestiging een heropstartplan uitschrijven. (zie voorbeeld bijlage) scenario Download “draaiboek preventie” ministerie onderwijs

     

Download Preventie Draaiboek 28/04/2020)

-Download concept heropstart scholen
(Opgelet: stap 5 moet nog toegepast worden op dit document)

Stap 3: opmaak circulatieplan van de school.

          Als de gangen te smal zijn, hou rekening met de afstandsregel van 1,5 meter, moet men eenrichtingsverkeer in het gebouw organiseren. Neem het grondplan van de school en duid hierop de route aan.

          Doe dit ook voor buiten

Stap 4: bepaling maximumcapaciteit voor opvang leerlingen.

Als er een te grote toeloop voor opvang zou zijn, moet de opvang voorrang krijgen op lesgeven.

Turnzaal, sporthal, refter,… kunnen gebruikt worden voor opvang van de leerlingen of kleuters.

Opvangcapaciteit: Bepaling aantal kinderen. 4 m²/lln is hier de vuistregel.

Stap 5: Aan de hand van de RIE (RA) het heropstartplan overlopen, checken op foutjes, onvolledigheden. (zijn alle suggesties opgenomen in het heropstartplan- scenario)

 • Download RIE
 • Vul de RIE in.     
         Gevaar
         eerste maatregel
         welke nieuwe risico’s
         alternatieve of nieuwe maatregel

Als de vraag rood kleurt:

           nu moet je in het scenario (draaiboek van de school) extra maatregel(en) opnemen. Als je dit gedaan hebt kleurt de vraag hopelijk groen of oranje.                   (oranje kan bv zijn dat de infrastructuur van het gebouw beperkingen heeft en je geen extra preventiemaatregelen kan nemen)

Stap 6: aanpassingen binnen de school:

         Buiten het heropstartplan ook een lijstje maken van welke en op welke plaatsen, affiches, pictogrammen, pijlen, … uitgehangen moeten worden.

Voorbeelden zie nieuwsbrief:https://www.gid-noordantwerpen.be/covid-19-info-affiche-pictogrammen-handleidingen-hygieneplannen-enkele-interessante-filmpjes/

beheerder

Geef een reactie