Info – schooldoorlichting BVH → Onderwijsinstellingen worden via het beleidsdomein Onderwijs en Vorming actief bevraagd

Info – schooldoorlichting BVH → Onderwijsinstellingen worden via het beleidsdomein Onderwijs en Vorming actief bevraagd

Onderwijsinstellingen worden via het beleidsdomein Onderwijs en Vorming actief bevraagd of ze beschikken over een performant ventilatiesysteem of regelmatig CO2-metingen uitgevoerd worden over de uitvoering van de risicoanalyse en de genomen preventiemaatregelen

UITROL VANAF 11/10/2021:

Hiervoor worden de preventieadviseurs van de onderwijsinstellingen gecontacteerd. De preventieadviseur is het meest vertrouwd met de technische uitrusting van de schoolgebouwen en voert de risicoanalyse uit.

De resultaten van deze bevraging worden op het bevoegd comité besproken.

  • Onderwijsinstellingen die niet regelmatig CO2-metingen uitvoeren of die nog geen risicoanalyse luchtkwaliteit uitvoerden of geen of onvoldoende preventiemaatregelen namen, worden actief opgevolgd en aangezet om dit alsnog te doen.

Onderwijsinstellingen worden door de onderwijskoepels/GO! gecontacteerd en aangezet om tot de aankoop van een CO2-meter over te gaan. Scholen krijgen hierbij de nodige informatie om correcte CO2-meters aan te kopen en worden gewezen op de mogelijkheden van groepsaankopen.

Een actieplan moet aantonen:

  • wanneer en door wie de risicoanalyse luchtkwaliteit uitgevoerd wordt
  • waar en wanneer CO2-metingen gebeuren
  • dat op basis van deze risicoanalyse en CO2-metingen de gepaste preventiemaatregelen zullen genomen worden.

Uiteraard moet de uitvoering van de risicoanalyse en de daaruit volgende maatregelen, zoals de aankoop van CO2-meters, zo vlug als mogelijk uitgevoerd worden. In afwachting kunnen de scholen bijkomende voorzorgsmaatregelen (zoals mondmaskerplicht) opleggen.

Scholen die beschikken over een performant ventilatiesysteem, die een risicoanalyse uitvoerden en die regelmatig CO2-metingen uitvoeren, worden niet gecontacteerd.

Opmerking: in het kader van het Vlaams loodactieplan wordt reeds een gelijkaardige werkwijze gehanteerd: de VMM controleert de loodconcentratie in het drinkwater van de scholen. Het departement Onderwijs en Vorming wordt op de hoogte gebracht van de onderzoeksrapporten en stuurt deze door aan de koepel/GO! van de betrokken school. De preventieadviseurs van de koepel/GO! nemen (bij overschrijden van de drempelwaardes) contact op met de scholen en volgen de herstelmaatregelen op.

Daarnaast zal de onderwijsinspectie de thema’sverluchting en ventilatie als focus opnemen tijdens de doorlichtingsrondes. Bij elke doorlichting zullen de risicoanalyse luchtkwaliteit en de daaraan gekoppelde preventiemaatregelen bevraagd worden.

beheerder

Geef een reactie