Jaarlijkse pre-RA-psychosociale: knipperlichten

Jaarlijkse pre-RA-psychosociale: knipperlichten

Vijfjaarlijkse RA psychosociale risico’s ↔ Jaarlijkse pre-RA-psychosociale

Zoals u wellicht weet, moeten alle procedures periodiek opgevolgd worden. Ook de vijfjaarlijkse RA psychosociale risico’s hoort hierbij.


De psychosociale risico’s op het werk worden gedefinieerd als de kans dat een of meerdere werknemers psychische schade ondervinden die al dan niet kan gepaard gaan met lichamelijke schade, ten gevolge van een blootstelling aan de elementen van de arbeidsorganisatie, de arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en de interpersoonlijke relaties op het werk, waarop de werkgever een impact heeft en die objectief een gevaar inhouden.

Een aantal scholen bezitten al zo’n risicoanalyse,  een actieplan en zorgen ook voor de nodige opvolging. 

Jaarlijkse opsporing psychosociale risico’s.

De “Knipperlichten Psychosociale Risico’s” is een makkelijk bruikbaar instrument om een eerste aanduiding te krijgen van de aanwezigheid van psychosociale risico’s in de school en van het niveau waarop ze voorkomen (groen licht: weinig problemen, oranje licht: waarschuwingssignaal, rood licht: alarm).

Dit instrument nodigt uit tot een participatieve aanpak. De verschillende modules kunnen worden ingevuld door een beperkte groep personen die representatief zijn voor de school (vertrouwenspersoon(en) en lokale preventieadviseur. Gebruikersgids en de Infofiches zitten in de modules. Zij gebruiken hiervoor de knipperlichten module 1 en module 2 (FRM 2411). Nadien worden de ingevulde documenten opgeladen bij de PRO 2411. Ook de AUDIT (FRM 2523) wordt ingevuld en opgeladen bij de PRO 2523 “Implementatie KB psychosociale risico (Audit)”.

Module 1 omvat een eerste snelle beoordeling, gebaseerd op objectieve en cijfermatige indicatoren. In functie van de verkregen resultaten wordt al dan niet aanbevolen om Module 2 in te vullen. Deze tweede module gaat dieper in op details en leidt tot een nauwkeurigere prediagnose.

De geïntegreerde module richt zich voornamelijk tot ondernemingen die reeds verder staan in de opzet en uitwerking van hun welzijnsbeleid en de tool willen gebruiken voor een systematische opvolging van dit beleid.
De geïntegreerde module combineert de indicatoren uit module 1 en 2 van de standaardversie van de Knipperlichtentool voor psychosociale risico’s. Deze module is minder aanbevolen voor onze scholen.

De opvolging van deze procedures psychosociale risico’s gebeurt door de preventieadviseur en de vertrouwenspersoon.

Downloads:

Link:

https://werk.belgie.be/nl/publicaties/knipperlichten-psychosociale-risicos-op-het-werk-gebruikersgids-en-tools

beheerder

Geef een reactie