JAP & GPP 2021

JAP & GPP 2021

In hoeverre is het JAP en GPP opgeladen in AGORA?

Elk jaar opnieuw moet de school een JAP en GPP opstellen.

Van alle scholen maakt GIDRAS per vzw de verzameling van JAP’s en GPP’s.  Deze bundeling geeft het JAP en GPP weer per vzw.

PS: ter info: Hoe maak je een JAPP/GPP in AGORA: https://www.gid-noordantwerpen.be/jap-en-gpp-tutorials/Jaarlijks Actieplan 2021: uiterlijk 1 november 2020 voorleggen aan Comité – overlegplatform


Dynamisch risicobeheersingssysteem:


Elke werkgever is verantwoordelijk voor een preventief welzijnsbeleid in de school (onderneming). Hij moet dit planmatig aanpakken en uitvoeren.
Dat gebeurt via het dynamisch risicobeheersingssysteem. De resultaten daarvan zitten vervat in:
  • een vijfjaarlijks globaal preventieplan (GPP)
  • een jaarlijks actieplan (JAP)
 Het GPP legt de grote lijnen van het preventief welzijnsbeleid vast voor een termijn van 5 jaar.
 Het JAP is gebaseerd op het GPP en geeft een gedetailleerd overzicht van de preventiemaatregelen die de onderneming dat jaar moet realiseren.

 Jaarlijks actieplan (JAP):
  • prioritaire doelstellingen van het welzijn op het werk voor het komende dienstjaar;
  • middelen en methodes om deze doelstellingen te bereiken;
  • opdrachten, verplichtingen en middelen van alle betrokkenen
  • aanpassingen aan het GPP die nodig zijn door bijvoorbeeld gewijzigde omstandigheden.
De werkgever stelt het JAP op, samen met onder meer de preventiedienst. Hij legt het JAP voor advies voor aan het Comité voor preventie en bescherming op het werk.
Dit moet ten laatste op de eerste dag van de tweede maand voorafgaand aan het dienstjaar waarop het JAP betrekking heeft.

Timing  

Valt uw dienstjaar samen met een kalenderjaar, dan moet u het voorstel van JAP 2021 uiterlijk op 1 november 2020 voor advies voorleggen aan het comité/overlegplatform.
beheerder

Geef een reactie