Voorbereiding keuring elektriciteit – laagspanning

Voorbereiding keuring elektriciteit – laagspanning

De installatieverantwoordelijke maakt een afspraak met de keurorganisatie en houdt volgende documenten klaar voor de keuring laagspanning (5-jaarlijks)?

 • Twee laatste verslagen keuring laagspanning (PRO 2706);
 • Visuele controles LS-installatie (PRO 2706);
 • Lijst uitwendige invloeden (zie bijlage model) (PRO 2706-12);
 • RA – elektrische installatie – laagspanning (PRO 2706-14);
 • Stroombaanschema’s (PRO 2706-27);
 • Situatieplannen (PRO 2706-29);
 • Situatieplannen van de aardverbindingen (PRO 2706-30);
 • RA explosieveiligheidsdocument + zoneringsdossier (als deze van toepassing is : zoneringsplan en zoneringsverslag) (PRO 2501 en PRO 2706-03);
 • Compartimenteringsplan (PRO 2704-18);
 • Evacuatieplannen – lijst van de evacuatiewegen en de moeilijk evacueerbare ruimten (PRO 2510);
 • Bevoegd verklaring BA4 – BA5 (PRO 2518);
 • Lijst, plan van de veiligheidsinstallaties en/of de kritische installaties (2706-23);
 • Lijst met de veiligheidsinstallaties en/of de kritische installaties (PRO 2706-33);
 • Plan van de ondergrondse leidingen (PRO 2706-25);
 • Berekeningsnota’s kortsluitstromen (PRO 2706-16).
beheerder

Geef een reactie