Maandelijkse of driemaandelijkse verslagen van de preventieadviseur (PRO 2406)

Maandelijkse of driemaandelijkse verslagen van de preventieadviseur (PRO 2406)

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is ssfdff-1.png

In functie van de categorie waartoe ze behoren, zijn scholen verplicht maandverslagen en trimestriële activiteitenrapporten op te stellen.

Scholen (ondernemingen) worden in categorieën (A, B, C en D)onderverdeeld, in functie van het aantal werknemers en de risiconiveaus waaraan die worden blootgesteld.

  • Scholen uit de categorieën A, B en C moeten maandverslagen opmaken.
  • Scholen uit de categorieën C en D met minder dan 50 werknemers moeten een trimestrieel rapport opstellen.

De verslagen en rapporten beschrijven de taken van de IDPBW, de vastgestelde risico’s en de genomen preventiemaatregelen, de gebeurde ongevallen en de beleidsopties voor de toekomst.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Schejma.png
beheerder

Geef een reactie