Maatregelen bij het houden van een proclamatie

Maatregelen bij het houden van een proclamatie

Ouders mogen uitzonderlijk aanwezig zijn op de proclamaties als onderstaande veiligheidsvoorschriften, die ook gelden voor religieuze en niet-confessionele ceremonies, kunnen nageleefd worden:

 Organiseer bij voorkeur de proclamatie in open lucht.
 Behoud de bestaande contactbubbels. Schoolpersoneel dat niet in een bubbel hoeft te zijn, vermijdt om contactbubbels te betreden.
 Hou voldoende afstand (1,5 meter) en vermijd fysiek contact. Dit geldt niet voor personen die onder hetzelfde dak wonen.
 Zorg voor 10m² per persoon. Eventueel kan je de proclamatie buiten de school organiseren.
 Bewaak het maximum aantal toegelaten personen: 100 personen.
 Vermijd zoveel mogelijk verplaatsingen.
 Zorg voor zitplaatsen.
 Deel geen eten en drinken uit aan de genodigden om onnodige contacten te vermijden.
 Zorg voor aparte in- en uitgangen en een goede doorstroom
 Voorzie handgel aan de ingang.
➣ Reinig alle materialen en oppervlakten goed.
 Vraag ouders en leerlingen secundair ouder dan 12 jaar om een mondmasker te dragen

Vanaf 1 juli mag je 200 personen toelaten. Bovenstaande veiligheidsvoorschriften blijven ook gelden vanaf 1 juli.

Het is niet verplicht om een proclamatie te organiseren.

beheerder

Geef een reactie