Nieuw: Procedure binnen luchtkwaliteit (zie AGORA-WeVeCo – PRO 2737-02)

Nieuw: Procedure binnen luchtkwaliteit (zie AGORA-WeVeCo – PRO 2737-02)

Nieuwe regels voor de kwaliteit van de binnen lucht in werklokalen:

Het koninklijk besluit van 2 mei 2019 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk inzake de binnen luchtkwaliteit in werklokalen werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 mei 2019. Het treedt in werking op 31 mei 2019.

Principes van de binnenluchtkwaliteit

Het koninklijk besluit van 2 mei 2019 voegt een nieuwe definitie toe aan de codex, namelijk die van werklokaal. Dit begrip wordt gedefinieerd als een lokaal waarin zich een werkpost bevindt.
 
Bovendien wijzigt het de artikelen III.1-34 en III.1-36 van de codex, die betrekking hebben op de ventilatie van arbeidsplaatsen.
 
Het algemene principe bestaat erin dat werknemers over een goede binnen luchtkwaliteit moeten beschikken. Dit is ruimer dan de vroegere doelstelling, waarbij alleen ‘voldoende verse lucht’ als criterium gold, maar niets werd gezegd over het aanpakken van verontreinigingsbronnen.
 
Om de verontreiniging bij de bron te kunnen aanpakken, is de werkgever ertoe gehouden een risicoanalyse uit te voeren van de binnen luchtkwaliteit. Er worden verschillende verontreinigingsbronnen vermeld waarmee de werkgever rekening moeten houden: de aanwezigheid en fysieke activiteit van personen, de in de werklokalen aanwezige producten en materialen, het onderhoud, het herstel en de reiniging van de arbeidsplaatsen en tenslotte de kwaliteit van de aangevoerde lucht als gevolg van infiltratie en ventilatie, verontreiniging en werking van het ventilatie-, luchtbehandelings- en verwarmingssysteem.

Waar vind je de werkdocumenten terug?

PRO 2737-02: RA binnen luchtkwaliteit

Presentaties binnen luchtkwaliteit:

Gerelateerde procedures:

  • PRO 2129: Draaiboek COVID 19 (pandemiescenario).
  • PRO 2122: EPB – verslag (Energieprestatie en Binnenklimaat)
beheerder

Geef een reactie