Onderzoek: een hond (cavia, …) in de klas

Onderzoek: een hond (cavia, …) in de klas

Vanuit scholen komt er steeds meer vraag naar een klashond, door de vele voordelen die zij aan leerlingen, studenten bieden. Een school kan een extreem stressvolle omgeving voor studenten zijn, waardoor er steeds meer jonge mensen emotionele problemen krijgen. Klashonden bieden een oplossing om studenten hierbij te helpen. Zij zorgen voor een troostende aanwezigheid voor jongeren die het moeilijk hebben.

Klashonden zijn opgeleide therapiehonden die onder andere getraind zijn om comfort en affectie te bieden aan kinderen en diverse handelingen te ondergaan. Therapiehonden werken in dierondersteunde activiteiten en dierondersteunde therapie, meestal naast hun eigenaars. (meer info: https://therapiedier.be/klashond/ )

Mijn leerlingen willen een klasdier. Welk dier kies ik het best? En mag je wel dieren houden op school?

Sommige dieren mag je houden op school, andere niet. Er bestaat een lijst van zoogdieren die je ‘wettelijk’ mag houden. Die lijst geldt ook voor scholen. Dieren die er niet in staan, mag je niet houden. Bovendien zijn bij elk dier op de lijst aandachtspunten voor scholen opgenomen:

  • Is het dier kindvriendelijk?
  • Heb je een gesloten of open kooi nodig?
  • Ruik je het dier?
  • Kunnen leerlingen allergisch zijn voor het dier?

Je kan je door die lijst laten inspireren als je leerlingen een ‘klasdier’ willen houden. In je keuze staan de veiligheid en het welzijn van je leerlingen en van het dier altijd voorop. Je vindt meer info op de MOS-website of in de lijst van dieren die je mag houden op school.

Dieren, en dan met name honden, kunnen in de klas een positieve bijdrage leveren aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Ze kunnen fungeren als een soort bemiddelaar tussen kind en leerkracht.

https://www.ou.nl/-/onderzoek-een-hond-in-de-klas

beheerder

Geef een reactie