Nieuwe wetgeving PMGE: UFI code

Nieuwe wetgeving PMGE: UFI code

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is PMGE.png

WAT IS EEN UFI?

Een unieke code die op gevaarlijke mengsels staat zodat het antigifcentra direct weet over welk product het gaat.

Vanaf 1 januari 2021 moet op etiketten een nieuw element worden aangebracht, een UFI-code (unieke formule-identificatie -“unique formula identifier”). De UFI code is een code die verplicht wordt op de etiketten van uw producten die een gevaarlijke mengsel bevatten.

De vermelding bestaat uit 16 tekens en is bedoeld om het antigifcentra in noodgevallen meteen de juiste informatie te geven en zo kostbare tijd te winnen.

Vanaf 2025 is de UFI verplicht op etiketten van ALLE producten met gevaarlijke eigenschappen.

VANAF WANNEER MOET DE UFI OP HET ETIKET STAAN?

In alle gevallen moet de UFI op het etiket van het product worden vermeld.

In het geval van mengsels die NOG NIET in de handel zijn gebracht, is de verplichting om de UFI op het etiket te vermelden van toepassing vanaf:

• 1 januari 2021(consumptief of professioneel gebruik)

• 1 januari 2024 (industrieel gebruik)

Bestaande mengsels die NIET VERANDEREN van samenstelling hebben een overgangsperiode tot 1 januari 2025.

VAN TOEPASSING VOOR ONS?

Ja, bij elke nieuw op de markt gebracht product is het belangrijk dat de UFI code aanwezig is. Als PA is het belangrijk dat je dit zeker nakijkt bij nieuw aangekochte producten, en deze inventariseert.

Nog niet, bij de producten die we voor 1 januari 2021 aan het gebruiken zijn. Tegen 1 januari 2025 moeten alle producten met gevaarlijke eigenschappen deze code hebben.

AGORA: in de APP WIK vind je de SDSen en WIK kaarten terug. Deze worden regelmatig gecontroleerd en geüpdatet. Indien de UFI code gekend is bij ons, zal deze worden toegevoegd bij de daar bijhorende WIK kaart.

EXTRA INFORMATIE:

https://poisoncentres.echa.europa.eu/documents/22284544/22295820/ufi_what_it_means_nl.pdf/7614b794-a48d-b136-4401-530badda5485

https://poisoncentres.echa.europa.eu/nl/ufi-generator

Wettekst: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.379.01.0003.01.NLD&toc=OJ%3AL%3A2020%3A379%3AFULL

beheerder

Geef een reactie