Procedure Jaarverslag vertrouwenspersonen (PRO 2412).

Procedure Jaarverslag vertrouwenspersonen (PRO 2412).

Jaarlijks wordt er gevraagd, aan één van de vertrouwenspersonen van de school het inlichtingenblad (zie download) voor de vertrouwenspersoon betreffende de preventie van de psychosociale risico’s op het werk in te vullen en op te laden in “WeVeCo” door de preventieadviseur.

Deze gegevens worden verwerkt in het jaarverslag van de interne dienst (hoofdstuk 7).

Het jaarverslag heeft enerzijds tot doel een samenvatting te geven van de preventiemaatregelen die het afgelopen jaar in de school werden getroffen. Anderzijds heeft het tot doel een statistisch beeld te geven van alles wat er het afgelopen jaar is gebeurd in de school op het vlak van welzijn op het werk, en hier meer bepaald in het domein van de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk.

Op basis van deze gegevens kunnen besluiten worden getrokken die toelaten nieuwe preventiemaatregelen uit te werken.

Download:

beheerder

Geef een reactie