RA compartimentering

RA compartimentering

De Codex: boek III, titel 3.- brandpreventie op de arbeidsplaatsen en het AREI verplicht men evacuatieplannen te tekenen waarop de compartimentering van gebouw is aangegeven. (AREI;: Hoofdstuk 2.12. Schema’s, plannen en documenten van elektrische installaties)

Evacuatieplan: plan dat de indeling en de bestemming van de ruimten, de situering van de compartimentsgrenzen, de ligging van de ruimten met een verhoogd brandgevaar, de ligging van de uitgangen, nooduitgangen en verzamelplaatsen na evacuatie en het tracé van de evacuatiewegen aangeeft.

Brandcompartimentering is het onderverdelen van een gebouw in brandcompartimenten door middel van brandscheidingen, om zo branddoorslag en/of brandoverslag van het ene compartiment naar het andere tegen te gaan. Tevens worden op deze manier vluchtwegen gemaakt, waarlangs de aanwezige mensen het gebouw tijdig kunnen verlaten.

Maar hoe tekenen we dit en waar moeten we allemaal op letten.

PRO 2704-18 RA compartimentering

Informatie:

Voorbeeldverslag:

beheerder

Geef een reactie