RA – elektromagnetische velden

RA – elektromagnetische velden

Elektromagnetische velden op het werk: hoe aan de regels voldoen?

Elektromagnetische velden zijn overal aanwezig in het dagelijkse leven, ook op de werkvloer. Elk elektrisch apparaat is een bron van niet ioniserende elektromagnetische velden. In bepaalde omstandigheden kunnen deze velden een gezondheidsrisico vormen voor uw medewerkers. De Codex over het Welzijn op het werk verplicht om een specifieke risicoanalyse van elektromagnetisch velden (EMV) uit te voeren.

Verplichting om de risico’s van niet-ioniserende straling in kaart te brengen

Een werkgever is wettelijk verplicht om een specifieke risicoanalyse op te stellen voor werknemers die blootgesteld worden aan elektromagnetische velden op de werkplaats. In de praktijk is elk elektrisch apparaat dat verbonden is met het elektriciteitsnet een bron van elektromagnetische velden, net zoals alle apparaten op batterijen.

PRO 2738-01 Procedure EMV (Elektro Magnetische Velden)

Presentaties:

Wetgeving:

Codex: boek V, titel 7.- elektromagnetische velden:

https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Welzijn%20op%20het%20werk/Regelgeving/Codex%20boek%20V%20titel%207%20Elektromagnetische%20velden.pdf

Informatie:

RA “Elektromagnetische velden”:

Identificatie en inventarisatie van de aanwezige EMV bronnen.

 • Grondplan van de school
 • Bijkomende informatie over de aanwezige bronnen
 • Risicoanalyse en preventiemaatregelen per bron (= werkplekonderzoek)
 • Indirecte effecten
 • Werknemers met verhoogd risico

 • Samenvattend verslag risicoanalyse met voorstel van maatregelen (zie moederdocument)

Bijlagen:

Bijkomende informatie van bijkomende bronnen:

Sjablonen:

Link met andere procedures:

Risicoanalyse elektromagnetische velden

 • Risicoanalyse (RA) elektrische installatie (PRO 2706-14)
 • RA hoogspanningscabine (2706-26)
 • Vijfjaarlijkse keuring laagspanning (PRO 2706-01)
 • Jaarlijkse controle hoogspanning AREI 272 (PRO 2706-26)
 • Explosieveiligheidsdocument (PRO 2501)
 • Zoneringsdossier (PRO 2706-03)
 • RA – elektrische installaties in explosieve omgeving – update (PRO: 2706-18)
 • RA blikseminslag (PRO 2703-03)
 • Aardingschema en beschrijving van de hoogspanning (PRO: 2706-23)
beheerder

Geef een reactie