Schoolinspectie in COVID tijd

Schoolinspectie in COVID tijd

Schoolinspectie in COVID tijd → aanpak korte doorlichtingen en verkennende bezoeken 2020-2021.

Info korte doorlichtingen 2020 -2021:  https://www.onderwijsinspectie.be/nl/aanpak-korte-doorlichtingen-en-verkennende-bezoeken-2020-2021

De inspectie index 2.0 is (tijdelijk) vervangen door een online versie  “Bevraging onderwijsinspectie binnen luchtkwaliteit”.

De schoolinspectie stuurt een link naar de directeur zodat het hoofd van uw Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW), met de vraag om een vragenlijst over ventilatie in te vullen tegen een uiterlijke datum.

beheerder

Geef een reactie