Uitwendige invloedsfactoren

Uitwendige invloedsfactoren

Periodiciteit

 • Éénmalig en bij elke verandering of aanpassing.

Uitvoering

 • Bevoegd persoon (nodige opleiding): intern personeelslid met kennis van zaken (bv. installatieverantwoordelijke) of externen.

Wetgeving

 • AREI BOEK 1. INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING
  • Deel 4. Beschermingsmaatregelen
   • Onderafdeling 4.2.4.2. Uitwendige invloeden
 • Deel 5. Keuze en gebruik van het materieel

De keuze en het gebruik van elektrisch materieel dient te gebeuren in functie van de aanwezige uitwendige invloedsfactoren.

De uitwendige invloedsfactoren alsmede de zones waarin deze van toepassing zijn, worden bepaald op basis van gegevens verstrekt door de uitbater van de installatie. Deze gegevens zijn aangebracht op één of meerdere plannen van de inrichting of

de installatie. Deze plannen dienen te worden goedgekeurd en geparafeerd door de uitbater of zijn vertegenwoordiger en de vertegenwoordiger van het erkend organisme.

Voor de huishoudelijke installaties is deze laatste paragraaf niet van toepassing.

De bepaling van de uitwendige invloedsfactoren hangt nauw samen met de uitbating en het gebruik van de installatie, de gebouwen, lokalen, … Het is de uitbater die hierover de kennis heeft. Op basis van deze kennis kan hij de uitwendige invloedsfactoren bepalen.

De classificatie van uitwendige invloeden vormt een zo volledig mogelijke inventaris van alle uitwendige omstandigheden die een invloed kunnen hebben op de elektrische installatievoorschriften.

De verschillende parameters van uitwendige invloeden zijn volgens hun rol ingedeeld in drie grote categorieën.

 • Eerste letter A : de milieu omstandigheden die onafhankelijk zijn van de aard van de installatie en van de lokalen en
 • betrekking hebben op uitwendige verschijnselen afkomstig van de atmosfeer, het klimaat, de omgevingstoestand en andere
 • omstandigheden in het lokaal waar de elektrische installatie zich bevindt.
 • Eerste letter B : de gebruiksomstandigheden van de betrokken lokalen en van de elektrische installaties zelf.
 • Eerste letter C : de gevolgen van de bouwwijze van de gebouwen, hun structuur en de aard van de gebruikte materialen.

beheerder

Geef een reactie