UPDATE BIBLIOTHEEK WIK-KAARTEN ONDERHOUD & SCHOONMAAKPRODUCTEN

UPDATE BIBLIOTHEEK WIK-KAARTEN ONDERHOUD & SCHOONMAAKPRODUCTEN

Deze week zijn er meer dan 30 nieuwe WIK’s opgeladen. (Zie APP-WIK’s)

Dit komt omdat GIDRAS (preventiedienst) intens inzet betreft opmaak RA-chemische agentia voor zijn aangesloten scholen. Er worden regelmatig nieuwe WIK’s aangemaakt en opgeladen. Dit alles kan je volgen in de APP-WIK’s.

Werkinstructiekaarten (afgekort WIK) zijn documenten met gerichte instructies die een werkgever aan zijn werknemers moet geven over gevaarlijke stoffen. De werkinstructiekaarten geven instructies over de aard van de gevaren en risico’s van de stoffen waarmee wordt gewerkt, en over de beheersmaatregelen (bijvoorbeeld afzuiging of persoonlijke beschermingsmiddelen) die genomen moeten worden.

Iemand die een gevaarlijk product op de markt brengt moet verplicht een veiligheidsinformatiefiche verstrekken (SDS-fiche). Echter dit is een redelijk technisch document bestaande uit meerdere pagina’s. Daarom produceren vele bedrijven een werkinstructiekaart, waarbij de info van de veiligheidsinformatiefiche gereduceerd wordt tot maximaal één pagina.

In de APP-WIK: onderhoudsproducten & schoonmaakproducten zijn zowel de SDS-fiches als WIK-kaarten opgeladen.

Gelieve van de WIK-kaarten, die van toepassing zijn voor de school, te downloaden, af te drukken en in desbetreffende lokaal (in de nabijheid van de chemische producten) te archiveren. Dit is ook van toepassing voor al de chemische producten van de school.


beheerder

Geef een reactie