Update bibliotheek WIK-kaarten schoonmaakproducten

Update bibliotheek WIK-kaarten schoonmaakproducten

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Green-Background-Wallpapermost-popular-green-background-wallpaper-2560x1600-PIC-WPXH352294-5-1024x236.png

Werkinstructiekaarten (afgekort WIK) zijn documenten met gerichte instructies die een werkgever aan zijn werknemers moet geven over gevaarlijke stoffen. De werkinstructiekaarten geven instructies over de aard van de gevaren en risico’s van de stoffen waarmee wordt gewerkt, en over de beheersmaatregelen (bijvoorbeeld afzuiging of persoonlijke beschermingsmiddelen) die genomen moeten worden.

Iemand die een gevaarlijk product op de markt brengt moet verplicht een veiligheidsinformatiefiche verstrekken (SDS-fiche). Echter dit is een redelijk technisch document bestaande uit meerdere pagina’s. Daarom produceren vele bedrijven een werkinstructiekaart, waarbij de info van de veiligheidsinformatiefiche gereduceerd wordt tot maximaal één pagina.

In de APP-WIK: schoonmaakproducten zijn zowel de SDS-fiches als WIK-kaarten opgeladen. 

Gelieve van de WIK-kaarten, die van toepassing zijn voor de school, te downloaden, af te drukken en in desbetreffende lokaal (in de nabijheid van de chemische producten) te archiveren. Dit is ook van toepassing voor al de chemische producten van de school.

beheerder

Geef een reactie