Update draaiboek en risicoanalyse (23/04/2020)

Update draaiboek en risicoanalyse (23/04/2020)

Beste collega’s

Het draaiboek is er, sneller dan verwacht. Hierbij heb ik geen idee hoe het dan zit met de toetsing van dit draaiboek op de veiligheidsraad. Deze laatste beslist nog steeds wanneer de scholen kunnen opengaan. Er is ook een persbericht van onze minister Onderwijs.

Samen met Chris Chantrain hebben wij de laatste dagen gewerkt aan  “RIE-MUOPO-Covid19” toe. Het opzet was om met de twee basisprincipes (goede hygiëne en social distancing) als uitgangspunt een document te maken dat iedere school kan gebruiken als bijlage bij het draaiboek.

Opdat ook een lokale preventieadviseur hiermee van start kan gaan hebben we getracht om een zeer eenvoudig en makkelijk toepasbaar document te maken. Vandaar dat we ook liever spreken van een Risico-inventarisatie en -evaluatie. Als basis hebben we geopteerd voor MUOPO.

Iedereen kan in principe de maatregel altijd naar zijn eigen inzichten wijzigen mits wij het document en de cellen niet hebben geblokkeerd. Belangrijk is dat er telkens een risicoweging kan gebeuren. We hebben een format gemaakt, een manier van risicoweging van de gevaren maar tevens ook van de mogelijke eerste oplossing.

Voorbeeld om klinken niet te moeten ontsmetten: deuren permanent openzetten à nieuw risico: brandwerende deuren staan open en de compartimentering wordt opgeheven à oplossing deuren met speciale functie blijven in de oorspronkelijk toestand, eventueel kan op het moment dat de leerlingen massaal de schoolgebouwen verlaten deze deuren door één persoon voor bv. max. 1 uur geblokkeerd opengezet worden.

Zo kunnen er wel honderden voorbeelden gegeven worden, hoe je kan spelen met maatregelen.

Aan hoe meer mensen we dit model geven, hoe meer wijzigingen er zullen komen in de maatregelen. Dit is uiteraard ook afhankelijk van hoe de pedagogen in de school iets oplossen. Dus mogelijkheid tot maatwerk en dat is zeer belangrijk. Wel gebaseerd op twee belangrijkste regels: afstand en hygiëne.

Nadat scholen die RIE hebben uitgevoerd vinden we het echter wel belangrijk om deze te laten valideren door het diensthoofd IDPBW/GID. In het identificatiedocument is tevens voorzien dat het wordt besproken op of met CPBW/overleg.CLB-arts/arbeidsarts.

Download hier de bijlagen:

beheerder

Geef een reactie