Wanneer heb je recht als kleuterleidster op profylactisch verlof?

Wanneer heb je recht als kleuterleidster op profylactisch verlof?

Moederschapsbescherming tijdens de zwangerschap  – bij risico op besmetting (Varicella, waterpokken, gordelroos, Rubella (rodehond), Mazelen, Bof (dikoor), en andere ziekte die vermeld staat op Agentschap Zorg en Gezondheid – Draaiboek infectieziekten CLB

Als ik de preventieprofielen bekijkt dan heeft de kleuterleidster recht profylactisch verlof.  Maar als de school de kleuterleidster een jobaanbieding  (opdracht) doet waar geen infectierisico’s  zijn, dan vervalt het profylactisch verlof. Door bijvoorbeeld een taak te geven op het secretariaat. Een andere oplossing kan zijn dat de leerkracht kan een onderwijsopdracht krijgt bijvoorbeeld in het lager onderwijs. Waar geen infectierisico’s zijn.  Gevolg de leerkracht lager onderwijs heeft geen recht op  profylactisch verlof.

Maar wel als de CLB-arts een risicobesmetting vaststelt in de school.

Een kleuterleidster bekomt profylactisch verlof als de: bij risico op besmetting als:

Je bent zwanger en een CLB-arts stelt vast dat er in de school een besmetting is door:

  • Varicella (waterpokken, gordelroos)
  • Rubella (Rode hond)
  • Mazelen
  • Bof (dikoor)

Een andere ziekte die vermeld staat op Agentschap Zorg en Gezondheid – Draaiboek infectieziekten CLB 

Recht of gunst?

  • Profylactisch verlof is een recht. De school, het CLB  en de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer moeten de nodige maatregelen nemen om personeel en leerlingen te beschermen.

Als de CLB-arts geen vaststelling heeft gedaan van bovenstaande infectieziektes dan heeft de leerkracht geen recht op profylactisch verlof.

Samengevat: een leerkracht die, al of niet aangepast, werk heeft en waar geen infectierisico’s zijn heeft geen recht op profylactisch verlof.

Waarom dit betoog?

  • Er is en enorm tekort aan leerkrachten en als we binnen de wetgeving een oplossing kunnen maken en vinden kunnen onze leerlingen toch nog les krijgen. (nijpend te kort aan leerkrachten)

PS: De preventie profielen vind je terug in de  APP – EDPBW

beheerder

Geef een reactie