Wanneer mag een leerling naar school komen?

Wanneer mag een leerling naar school komen?

COVID-19Wanneer mag een leerling naar school komen. De beslisbomen van VWVJ helpen je verder. Voor kleuters en leerlingen lager en secundair onderwijs.

COVID-19: BESLISBOOM COVID-19 VOOR LEERLINGEN IN HET KLEUTERONDERWIJS(externe link): Mag de leerling naar school? (update 5 september 2020)

COVID-19: BESLISBOOM COVID-19 VOOR LEERLINGEN IN HET LAGER OF SECUNDAIR ONDERWIJS(externe link): Mag de leerling naar school? (18 augustus 2020)

COVID-19Richtlijnen voor CLB bij een melding van COVID-19(externe link) (update 11 september 2020)

COVID-19: Stappenplan in geval van melding COVID-19 positieve leerling/personeelslid(externe link) (update 31 augustus 2020)

COVID-19: Oplijsting contacten(externe link) bij COVID-19 op school (Word-versie) (26 mei 2020)

COVID-19: Algemene voorbeeldbrief voor ouders(externe link) van ‘niet-contacten’ bij melding van COVID-19 (Word-versie) (update 11 september 2020)

COVID-19: Brief voor hoog-risico contacten van COVID-19 positieve persoon(externe link)  (Word-versie) (update 11 september 2020)
                   Brief voor hoog-risico contacten van COVID-19 positieve persoon – versie voor kleuters(externe link) (21 augustus 2020)

COVID-19: Brief voor laag-risico contacten van COVID-19 positieve persoon(externe link) in pdf (en in Word(externe link)) (update 31 augustus 2020)

COVID-19: Excell-tabel voor registratie door CLB van COVID-19 meldingen(externe link) (update 31 augustus 2020)

beheerder

Geef een reactie