Welke agendapunten moeten we opnemen in de vergadering van het comité of overlegplatform. (voorstel voor de maand april 2021)

Welke agendapunten moeten we opnemen in de vergadering van het comité of overlegplatform. (voorstel voor de maand april 2021)

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is ssfdff.png

De volgende punten moeten in april alleszins op de agenda van het Comité of overlegplatform PB staan:

Opvolging vorige vergaderingen:

Heeft de afgevaardigde van de werkgever (meestal de directeur van de school) gevolg gegeven aan de adviezen die tijdens de vorige vergaderingen werden  geformuleerd en dit binnen de afgesproken termijnen?

Bespreking van het maandverslag of trimestrieel verslag van interne dient PB:

De preventieadviseur, die verantwoordelijk is voor de interne dienst PB, moet mondeling het maandverslag of trimestrieel verslag van zijn dienst toelichten. Het verslag bevat onder meer gegevens over de arbeidsongevallen die zich de voorbije maand(en) voordeden in de school;

Jaarlijks actieplan 2021:

Stand van zaken en opvolging:

Jaarverslagen van de interne en de externe dienst PB:

Ga na of de verslagen werden opgeladen in WeVeCo. Vraag ook dat, zoals voorzien in de wetgeving voor 1 mei, een afschrift van het jaarverslag wordt bezorgd aan alle, effectieve en plaatsvervangende leden van het Comité PB of overlegplatform en de vakbondsafvaardiging.

Bovenop deze punten moet het Comité of overlegplatform PB zich buigen over de jaarlijkse evaluatie van maatregelen ter preventie van psychosociale risico’s. De reglementering preciseert niet in welke periode de werkgever deze evaluatie moet doen. Omdat de gegevens die bijdragen tot de evaluatie te halen vallen uit de jaarrapporten van de preventiediensten en omdat deze evaluatie de werkgever moet helpen om zijn jaarlijks actieplan voor te bereiden, is het aangewezen om deze evaluatie te doen in de periode maart-juni. Leg de datum voor die evaluatie dan ook zo snel mogelijk vast, mocht dat nog niet gebeurd zijn.  

beheerder

Geef een reactie