Welke agendapunten moeten we opnemen in de vergadering van het comité of overlegplatform. (voorstel voor de maand maart 2021)

Welke agendapunten moeten we opnemen in de vergadering van het comité of overlegplatform. (voorstel voor de maand maart 2021)

Agenda Comité of overlegplatform PB maart  (Voorstel)

De volgende punten moeten in maart alleszins op de agenda van het Comité PB (overlegplatform) staan:

  • Opvolging vorige vergaderingen: heeft de werkgever (directeur) gevolg gegeven aan de adviezen die tijdens de vorige vergaderingen werden geformuleerd en dit binnen het afgesproken termijn? Moeten sommige punten opnieuw worden besproken? (PRO 2402 of 2403)
  • Bespreking van het maandverslag( of trimestrieel verslag) van interne dienst PB: de preventieadviseur die verantwoordelijk is voor de interne dienst PB moet mondeling het maandverslag (of trimestrieel verslag) van zijn dienst (werking) toelichten. Vervolgens antwoordt hij of zij op de vragen. Het maandverslag (of trimestrieel verslag) bevat onder meer gegevens over de arbeidsongevallen die zich de voorbije maand voordeden in de school; (PRO 2406 of 2407)
  • Jaarlijks actieplan 2020: stand van zaken en opvolging. (PRO 2515)
  • Jaarverslag van de interne en externe dienst PB: het is mogelijk dat de besprekingen in februari  niet werden afgerond (nog vragen voor meer informatie, wijzigingen die moesten worden aangebracht,…). Daarom is het van groot belang om in maart nogmaals de puntjes op de i te zetten vooraleer de verslagen worden opgeladen in AGORA-WeVeCo. (PRO 2404 en 2405)
  • Jaarlijkse evaluatie van maatregelen ter preventie van psychosociale risico’s: de reglementering schrijft niet voor wanneer deze evaluatie precies moet plaatsvinden, maar de komende periode is zeker een goede periode om de evaluatie te doen. Enerzijds valt er interessante info te halen uit de jaarverslagen van de preventiediensten, anderzijds kan deze evaluatie de werkgever helpen om het jaarlijks actieplan voor te bereiden. (PRO 2411)
  • Bespreking van aangeleverde risicoanalyse(s), evacuatieoefening, … .
beheerder

Geef een reactie