Werkpostfiche stagiairs 2021 – 2022

Werkpostfiche stagiairs 2021 – 2022

Wat is een werkpostfiche?

Een werkpostfiche is een samenvatting van maatregelen die moeten genomen worden ter bescherming van mogelijke risico’s verbonden aan de werkpost. De werkpostfiche is verplicht (Codex Boek X.- Werkorganisatie en bijzondere werknemerscategorieën – Titel 3.– Jongeren op het werk) voor alle jobs waar gezondheidsrisico’s aan verbonden zijn. Als dat niet het geval is, is de werkpostfiche een nuttig hulpmiddel om je beter voor te bereiden op de taken die je gaat uitvoeren.
De “werkpostfiche stagiairs” is een document met specifieke informatie voor de job die de stagiair uitoefent.
Onder andere:
• Een nauwkeurige beschrijving van de werkpost;
• De werkkledij die gedragen moet worden;
• De persoonlijke beschermingsmiddelen die gedragen moeten worden;
• De gezondheidsrisico’s van die werkpost (bv. lawaai, chemische stoffen, ergonomie,…)
• of een voorafgaande gezondheidstoezicht nodig is.

De werkpostfiche is opgesteld door de werkgever en helpt om deze belangrijke informatie te communiceren aan stagiair.

Een volledige en gedetailleerde werkpostfiche is een teken dat de werkgever aandacht besteedt aan de veiligheid op de werkplek.

Wanneer het werk bepaalde gezondheidsrisico’s brengt, is een voorafgaande gezondheidstoezicht nodig. In dit geval is de werkpostfiche zelfs wettelijk verplicht.

Download hieronder de werkpostfiche:

beheerder

Geef een reactie